Po możliwe nie warto wyciągać ręki.


po-możliwe-nie-warto-wyciągać-ręki
włodzimierz pietrzakpomożliweniewartowyciągaćrękipo możliwemożliwe nienie wartowarto wyciągaćwyciągać rękipo możliwe niemożliwe nie wartonie warto wyciągaćwarto wyciągać rękipo możliwe nie wartomożliwe nie warto wyciągaćnie warto wyciągać rękipo możliwe nie warto wyciągaćmożliwe nie warto wyciągać ręki

Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!jes­teś zaćmieniem dzień przysłaniasz każde­go dnia i nie możliwe każdą noc wyczekiwany niecierpliwie odliczam zaćmione mam oczy utęsknione bo jes­teś zaćmieniem na które czekam bo warto Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Jakże dobrze niebo potrafi z naszych największych przeciwności wyciągać największe pożytki!Pamiętajcie! Rękę należy wyciągać do człowieka, a nie po człowieka.Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe - w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe - w niemożliwe.