Po niektórych salwach śmiechu pozostają ranni.


po-niektórych-salwach-śmiechu-pozostają-ranni
anonimponiektórychsalwachśmiechupozostająrannipo niektórychniektórych salwachsalwach śmiechuśmiechu pozostająpozostają rannipo niektórych salwachniektórych salwach śmiechusalwach śmiechu pozostająśmiechu pozostają rannipo niektórych salwach śmiechuniektórych salwach śmiechu pozostająsalwach śmiechu pozostają rannipo niektórych salwach śmiechu pozostająniektórych salwach śmiechu pozostają ranni

Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni. -Aleksander Kumor
po niektórych-sal­wach-śmie­chu-po­zos­­li-ranni
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
Poznasz głupiego po jego śmiechu. -Anonim
poznasz-głupiego-po-jego-śmiechu
Często wielkie talenty pozostają w ukryciu. -Plaut
często-wielkie-talenty-pozostają-w-ukryciu