Po płaczu często serce się raduje.


po-płaczu-często-serce-ę-raduje
stefan lubomirskipopłaczuczęstosercesięradujepo płaczupłaczu częstoczęsto serceserce sięsię radujepo płaczu częstopłaczu często serceczęsto serce sięserce się radujepo płaczu często sercepłaczu często serce sięczęsto serce się radujepo płaczu często serce siępłaczu często serce się raduje

Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli.Że białym zrodzo­ny - bez przer­wy się raduje; Nie wie, jak bar­dzo w łeb dos­tać zasługuje.Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych.Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie.Żołądek zniesie więcej dodatnich wrażeń, aniżeli mózg i serce; te ostatnie często pękają pod ich natłokiem.Cza­sami mur obojętności sta­je się ścianą płaczu.