Po pierwsze rozum, po drugie ciężka praca


po-pierwsze-rozum-po-drugie-ężka-praca
a.a. milne -kłapouchypopierwszerozumpodrugieciężkapracapo pierwszepierwsze rozumpo drugiedrugie ciężkaciężka pracapo pierwsze rozumpo drugie ciężkadrugie ciężka pracapo drugie ciężka praca

Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom.Małżeństwo składa się ze wspólnych interesów i wzajemnego pożądania. Pierwsze wzrasta z latami, drugie zanika.Przyznaję, że istnieją kobiety dobre i uczynne; pierwsze są zwykle beznadziejnie nudne, drugie niczego bliźniemu odmówić nie potrafią.Bardziej się ciesz z wyświadczonych drugim, niż z odebranych dobrodziejstw, bo za pierwsze masz chwałę, a drugie wkładają na cię ciężar wdzięczności.Za­pom­nienie to sztu­ka. Właśnie ją osiągnęłam ciężką pracą, jed­nak efekt jest niesa­mowi­ty - słońce świeci jaśniej.W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie.