Po pracy człowiek musi mieć czas na modlitwę, wypoczynek, rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliźnim.


po-pracy-człowiek-musi-mieć-czas-na-modlitwę-wypoczynek-rozmowę-w-gronie-rodziny-na-swoje-zainteresowania-na-świadczenie-pomocy-bliźnim
stefan wyszyński kardpopracyczłowiekmusimiećczasnamodlitwęwypoczynekrozmowęgronierodzinyswojezainteresowaniaświadczeniepomocybliźnimpo pracypracy człowiekczłowiek musimusi miećmieć czasczas nana modlitwęrozmowę ww groniegronie rodzinyna swojeswoje zainteresowaniana świadczenieświadczenie pomocypomocy bliźnimpo pracy człowiekpracy człowiek musiczłowiek musi miećmusi mieć czasmieć czas naczas na modlitwęrozmowę w groniew gronie rodzinyna swoje zainteresowaniana świadczenie pomocyświadczenie pomocy bliźnimpo pracy człowiek musipracy człowiek musi miećczłowiek musi mieć czasmusi mieć czas namieć czas na modlitwęrozmowę w gronie rodzinyna świadczenie pomocy bliźnimpo pracy człowiek musi miećpracy człowiek musi mieć czasczłowiek musi mieć czas namusi mieć czas na modlitwę

Okręt mieć musi, jak człowiek, swoje imię.Jeśli nie wystarcza tu sama rutyna pracy, człowiek pokonuje swoją nie uświadomioną rozpacz przy pomocy rutyny rozrywek, biernego konsumowania dźwięków i obrazów, jakie stawia mu do dyspozycji przemysł rozrywkowy.Tylko krowa nie zmienia poglądów. Jak się człowiek czegoś nowego nauczy, to musi zmienić swoje poglądy.Człowiek musi mieć w życiu przynajmniej kogoś jednego u kogo zawsze ma rację.Przychodzi taki czas, kiedy gwiazda musi zebrać swoje wspomnienia i zejść ze sceny, by rozpocząć życie prywatne, życie wypełnione nostalgią i dumą ze swoich dokonań. Tak, i nawet ze swoich niepowodzeń.Nie narzekajcie na pogodę. Gdyby co jakiś czas się nie zmieniała, większość ludzi nie wiedziałaby jak zacząć rozmowę.