Po stracie zębów podobno większa swoboda języka.


po-stracie-zębów-podobno-większa-swoboda-języka
stanisław jerzy lecpostraciezębówpodobnowiększaswobodajęzykapo straciestracie zębówzębów podobnopodobno większawiększa swobodaswoboda językapo stracie zębówstracie zębów podobnozębów podobno większapodobno większa swobodawiększa swoboda językapo stracie zębów podobnostracie zębów podobno większazębów podobno większa swobodapodobno większa swoboda językapo stracie zębów podobno większastracie zębów podobno większa swobodazębów podobno większa swoboda języka

Swoboda myśli przy skrępowaniu pracy staje się swobodą paradoksu.Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia.Tylko nowe złudzenia chronią nas od rozpaczy po stracie dawnych.Śmieją się po stracie ojczyzny i nadziei. Tak po tragedii występuje arlekinRozpacz po stracie ukochanej osoby uświadamia nam, jak bardzo ją kochamy.Nie mów nikomu o twym domowym nieszczęściu, znalezionym skarbie, doznanej obrazie i poniesionej stracie.