Po szczęście warto bardzo nisko się schylić.


po-szczęście-warto-bardzo-nisko-ę-schylić
erich maria remarqueposzczęściewartobardzoniskosięschylićpo szczęścieszczęście wartowarto bardzobardzo niskonisko sięsię schylićpo szczęście wartoszczęście warto bardzowarto bardzo niskobardzo nisko sięnisko się schylićpo szczęście warto bardzoszczęście warto bardzo niskowarto bardzo nisko siębardzo nisko się schylićpo szczęście warto bardzo niskoszczęście warto bardzo nisko sięwarto bardzo nisko się schylić

Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!Kochać i kochanym być to wielkie szczęście, dla którego warto żyć.Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na szukanie go warto poświęcić życie.Szczęście to to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie.Szczęście zamyka się na bardzo mały kluczyk, który łatwo zgubić.Jeśli nie chcesz zadręczać się drobiazgami , bardzo ważne jest, abyś umiał wybierać między tym, o co walczyć warto, i tym, o co walczyć nie należy.