Pobierając się, mężczyzna i kobieta stają się tylko jednym; główna trudność to ustalić którym.


pobierając-ę-mężczyzna-i-kobieta-stają-ę-tylko-jednym-główna-trudność-to-ustalić-którym
henry louis menckenpobierającsięmężczyznakobietastająsiętylkojednymgłównatrudnośćtoustalićktórympobierając sięmężczyzna ii kobietakobieta stająstają sięsię tylkotylko jednymgłówna trudnośćustalić którymmężczyzna i kobietai kobieta stająkobieta stają sięstają się tylkosię tylko jednymtrudność to ustalićmężczyzna i kobieta stająi kobieta stają siękobieta stają się tylkostają się tylko jednymgłówna trudność to ustalićtrudność to ustalić którymmężczyzna i kobieta stają sięi kobieta stają się tylkokobieta stają się tylko jednymgłówna trudność to ustalić którym

Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Godzien politowania mężczyzna, o którym wydaje sąd kobieta.Tylko ogień pożądania sprawia, że kobieta i mężczyzna tolerują się wzajemnie.Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta.