Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.


pobożna-modlitwa-jest-jakby-złotą-drabiną-ęgającą-do-nieba-po-której-wchodzi-ę-do-boga
johannes eckhartpobożnamodlitwajestjakbyzłotądrabinąsięgającądoniebapoktórejwchodzisiębogapobożna modlitwamodlitwa jestjest jakbyjakby złotązłotą drabinądrabiną sięgającąsięgającą dodo niebapo którejktórej wchodziwchodzi sięsię dodo bogapobożna modlitwa jestmodlitwa jest jakbyjest jakby złotąjakby złotą drabinązłotą drabiną sięgającądrabiną sięgającą dosięgającą do niebapo której wchodziktórej wchodzi sięwchodzi się dosię do bogapobożna modlitwa jest jakbymodlitwa jest jakby złotąjest jakby złotą drabinąjakby złotą drabiną sięgającązłotą drabiną sięgającą dodrabiną sięgającą do niebapo której wchodzi sięktórej wchodzi się dowchodzi się do bogapobożna modlitwa jest jakby złotąmodlitwa jest jakby złotą drabinąjest jakby złotą drabiną sięgającąjakby złotą drabiną sięgającą dozłotą drabiną sięgającą do niebapo której wchodzi się doktórej wchodzi się do boga

Po­bożna mod­litwa jest jak­by złotą dra­biną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniachSukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga.Smutek od ludzi pochodzący, szaleje po świecie, smutek, który od Boga pochodzi, wraca do Boga modlitwą pięknych czynów.