Pocałunek - to różany punkt ponad literą


pocałunek-to-różany-punkt-ponad-literą-i-w-słowie-miłość
edmond rostandpocałunektoróżanypunktponadliterąsłowiemiłośćpocałunekróżany punktpunkt ponadponad literąw słowiesłowie miłośćróżany punkt ponadpunkt ponad literąw słowie miłośćróżany punkt ponad literą

Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim.Na marmurowej wyrył płycie czas wieczne prawa dla ludzkości: nic piękniejszego ponad życie, w życiu - nic ponad czar miłości.Litera prawa powinna być włączona do alfabetu.Nic piękniejszego ponad życie w życiu - nic ponad czar miłości.O, jaka to męka mieć do czynienia z cnotą nieubłaganą i zimną jak litera prawa!Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.