Pocałunki są tym, co pozostało z języka raju.


pocałunki-są-tym-co-pozostało-z-języka-raju
joseph conradpocałunkitymcopozostałojęzykarajupocałunki sąsą tymco pozostałopozostało zz językajęzyka rajupocałunki są tymco pozostało zpozostało z językaz języka rajuco pozostało z językapozostało z języka rajuco pozostało z języka raju

Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju. -Phil Bosmans
sztuka-życia-polega-na-tym-aby-cuda-zauważyć-we-wszystkim-tkwi-wspomnienie-raju
Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia. -wonderful348
mu­sisz-uwie­rzyć-że is­tnieją-pocałunki-radoś-ryzyka-war­te-podjęcia
Pocałunki po ciemku kradzione i oddawane, jakże uszczęśliwiają duszę, gdy kocha. -Heinrich Heine
pocałunki-po-ciemku-kradzione-i-oddawane-jakże-uszczęśliwiają-duszę-gdy-kocha
Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć. -Carlo Goldoni
gdy-kobieta-jest-w-gniewie-cztery-łe-pocałunki-wystarczą-aby-ją-pocieszyć
Dotyk- roz­mo­wa dwóch ciał. Ja i ty... Ty i ja... Pocałunki- od­dech Wszechświata. JEDNOŚĆ (Kwiat tuliPana)  -Uśmiechnięta Anielica
dotyk-roz­mo­wa-dwóch-ciał-ja-i ty-ty-i ja-pocałunki-od­dech-wszechświata-jednoŚĆ-kwiat-tulipana