Pocałunki są tym, co pozostało z języka raju.


pocałunki-są-tym-co-pozostało-z-języka-raju
joseph conradpocałunkitymcopozostałojęzykarajupocałunki sąsą tymco pozostałopozostało zz językajęzyka rajupocałunki są tymco pozostało zpozostało z językaz języka rajuco pozostało z językapozostało z języka rajuco pozostało z języka raju

Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.Koła rządzące Polski chełpiły się Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia.Pocałunki po ciemku kradzione i oddawane, jakże uszczęśliwiają duszę, gdy kocha.Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć.Dotyk- roz­mo­wa dwóch ciał. Ja i ty... Ty i ja... Pocałunki- od­dech Wszechświata. JEDNOŚĆ (Kwiat tuliPana)