Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.


pochleb­stwo-jest to przes­trzeń-między-nik­czem­nośą-a fortuną
ignacy piotr legatowiczpochleb­stwojest to przes­trzeńmiędzynik­czem­nościąa fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeńjest to przes­trzeń międzymiędzy nik­czem­nościąnik­czem­nością a fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeń międzyjest to przes­trzeń między nik­czem­nościąmiędzy nik­czem­nością a fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nościąjest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortunąpochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną

Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Między tym, co słuszne, a tym, co błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń. Tam się spotkamy. -Rumi
między-tym-co słuszne-a tym-co błędne-roz­ąga ę-wiel­ka-przes­trzeń-tam ę-spotkamy
Bieda to bo­les­na, nik­czem­na, ok­rutna prześladowczyni. -Alighieri Dante
bieda-to bo­­na-nik­czem­na-ok­rutna-prześladowczyni