Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy.


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
adolf nowaczyńskipochwałasa­mot­nościto naj­piękniej­szaba­lowaza­bawapo północypochwała sa­mot­nościto naj­piękniej­sza ba­lowaba­lowa za­bawaza­bawa po północyto naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawaba­lowa za­bawa po północyto naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy

Naj­piękniej­sza w codzien­ności jest wyjątko­wość każdej chwili. -Kedar
naj­piękniej­sza-w codzien­noś-jest wyjątko­wość-każdej-chwili
Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy. -Adolf Nowaczyński
pochwała-samotnoś-to-najpiękniejsza-balowa-zabawa-po-północy
Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ... -Cykam
wyt­rwałość-to naj­ważniej­sza-z cnót-którą-znaj­dziesz-w ­­noś
Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka. -Marcel Achard
ma naj­częściej-skrom­ny-wygląd-sza­re-kar­tki-ale- w so­bie-wszys­tko-to-co naj­piękniej­sze-to książka