Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy.


pochwała-samotnoś-to-najpiękniejsza-balowa-zabawa-po-północy
adolf nowaczyńskipochwałasamotnościtonajpiękniejszabalowazabawapopółnocypochwała samotnościnajpiękniejsza balowabalowa zabawazabawa popo północynajpiękniejsza balowa zabawabalowa zabawa pozabawa po północynajpiękniejsza balowa zabawa pobalowa zabawa po północynajpiękniejsza balowa zabawa po północy

Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy.Muzyka balowa sprawia, że matki słyszą gorzej niż zwykle - a córki lepiej.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Pochwała jest pożyteczniejsza od kary.Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.Niebo lśni- nie śpisz Moc no­cy o północy Wiz­ja- szkic myśli Krys­ty­na Sz.28.12.2015r.