Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie, a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień, i tak z Wa­mi nim dzielę. Cytatowiczom Bu­kiet życzeń z kokardką Szczęścia na co dzień Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r.


początek-­sieni-me­lan­cho­lię-z sobą-niesie-a-ja mam-dob­ry-dzi­siaj-dzień-i-tak-z wa­mi-nim-dzielę-cytatowiczom-bu­kiet-życzeń
krystapoczątekje­sienime­lan­cho­lięz sobąniesieja mamdob­rydzi­siajdzieńtakz wa­minimdzielęcytatowiczombu­kietżyczeńz kokardkąszczęściana co dzieńkrys­ty­nasz23092014rpoczątek je­sienije­sieni me­lan­cho­lięme­lan­cho­lię z sobąz sobą niesieja mam dob­rydob­ry dzi­siajdzi­siaj dzieńi taktak z wa­miz wa­mi nimnim dzielęcytatowiczom bu­kietbu­kiet życzeńżyczeń z kokardkąz kokardką szczęściaszczęścia na co dzieńna co dzień krys­ty­nakrys­ty­na szpoczątek je­sieni me­lan­cho­lięje­sieni me­lan­cho­lię z sobąme­lan­cho­lię z sobą niesiea ja mam dob­ryja mam dob­ry dzi­siajdob­ry dzi­siaj dzieńi tak z wa­mitak z wa­mi nimz wa­mi nim dzielęcytatowiczom bu­kiet życzeńbu­kiet życzeń z kokardkążyczeń z kokardką szczęściaz kokardką szczęścia na co dzieńszczęścia na co dzień krys­ty­nana co dzień krys­ty­na sz

Choć je­sieni czas Me­lan­cho­lię niesie nam Uśmiech pięknych barw Krys­ty­na Sz. .10.2014r. -krysta
choć-­sieni-czas-me­lan­cho­lię-niesie-nam-uśmiech-pięknych-barw-krys­ty­na-sz-102014r
Kołysan­ka - cii. Przy ko­min­ku owoc śpi. Ra­dość dzień i noc. Krys­ty­na Sz.  15.12.2014r. -krysta
kołysan­ka- cii-przy-ko­min­ku-owoc-śpi-ra­dość-dzień-i noc-krys­ty­na-sz- 15122014r
Słońce grzej - la­to Wa­kac­ji os­tatnie dni Je­sieni nie budź Choć piękna niech śpi Wpierw po­kolo­ruje świat Ubar­wi nam czas Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. -krysta
słoń-grzej- ­to-wa­kac­ji-os­tatnie-dni-je­sieni-nie budź-choć-piękna-niech-śpi-wpierw-po­kolo­ruje-świat-ubar­wi-nam-czas