Początek drogi krzyżowej zaczyna się od małżeństwa.


początek-drogi-krzyżowej-zaczyna-ę-od-łżeństwa
peter hackspoczątekdrogikrzyżowejzaczynasięodmałżeństwapoczątek drogidrogi krzyżowejkrzyżowej zaczynazaczyna sięsię odod małżeństwapoczątek drogi krzyżowejdrogi krzyżowej zaczynakrzyżowej zaczyna sięzaczyna się odsię od małżeństwapoczątek drogi krzyżowej zaczynadrogi krzyżowej zaczyna siękrzyżowej zaczyna się odzaczyna się od małżeństwapoczątek drogi krzyżowej zaczyna siędrogi krzyżowej zaczyna się odkrzyżowej zaczyna się od małżeństwa

Wszystkie małżeństwa są udane. Trudności powstają dopiero, gdy zaczyna się wspólne pożycie.Nic nigdy się nie kończy, wszystko się na nowo zaczyna; koniec i początek, oto kochankowie wieczni.Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie.Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego!Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.