Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei.


początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
anonimpoczątekjestbolesnyśrodekmęczącykoniecniespełniapoczątkowychnadzieipoczątek jestjest bolesnyśrodek męczącykoniec nienie spełniaspełnia początkowychpoczątkowych nadzieipoczątek jest bolesnya koniec niekoniec nie spełnianie spełnia początkowychspełnia początkowych nadzieia koniec nie spełniakoniec nie spełnia początkowychnie spełnia początkowych nadzieia koniec nie spełnia początkowychkoniec nie spełnia początkowych nadziei

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy.Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania.Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}