Początek jest najważniejszą częścią pracy.


początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
platonpoczątekjestnajważniejszączęściąpracypoczątek jestjest najważniejsząnajważniejszą częściączęścią pracypoczątek jest najważniejsząjest najważniejszą częściąnajważniejszą częścią pracypoczątek jest najważniejszą częściąjest najważniejszą częścią pracypoczątek jest najważniejszą częścią pracy

Najważniejszą częścią bagażu podróżnego jest i pozostanie radosne serce.Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia.Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała.Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet krytycy czytają wstęp.Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia.Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego!