Początek jest najważniejszą częścią pracy.


początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
platonpoczątekjestnajważniejszączęściąpracypoczątek jestjest najważniejsząnajważniejszą częściączęścią pracypoczątek jest najważniejsząjest najważniejszą częściąnajważniejszą częścią pracypoczątek jest najważniejszą częściąjest najważniejszą częścią pracypoczątek jest najważniejszą częścią pracy

Najważniejszą częścią bagażu podróżnego jest i pozostanie radosne serce. -Herman Lons
najważniejszą-częśą-bagażu-podróżnego-jest-i-pozostanie-radosne-serce
Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia. -Kamil Ejsymont
sekunda-jest-częśą-minuty-minuta-częśą-godziny-godzina-częśą-zegara-a-zegar-częśą-życia
Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała. -Katherine Mansfield
struś-chowający-głowę-w-piasek-w-każdym-razie-pragnie-wywołać-wrażenie-że-jest-ona-najważniejszą-częśą-jego-ciała
Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet krytycy czytają wstęp. -Quedalla
wstęp-jest-najważniejszą-częśą-książki-nawet-krytycy-czytają-wstęp
Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia. -John Stuart Mill
gramatyka-jest-najbardziej-elementarną-częśą-logiki-ponieważ-stanowi-początek-analizy-myślenia
Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego