Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych.


początkiem-dob­rych-czynów-jest wyz­na­nie-złych
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)początkiemdob­rychczynówjest wyz­na­niezłychpoczątkiem dob­rychdob­rych czynówczynów jest wyz­na­niejest wyz­na­nie złychpoczątkiem dob­rych czynówdob­rych czynów jest wyz­na­nieczynów jest wyz­na­nie złychpoczątkiem dob­rych czynów jest wyz­na­niedob­rych czynów jest wyz­na­nie złychpoczątkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych

Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów.Tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywać. Z oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie… Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Czuję jak mi życie pus­tynnieje. Jak schną rze­ki dob­rych po­mysłów, jak dmie w oczy pył ze złych decyzji.