Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.


poczytuję-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-swoje-stworzył-sobie
hipolit tainepoczytujęzaszczęśliwegotegoktóryszczęścieswojezawdzięczanaturzealepodziwiamszanujęstworzyłsobiesampoczytuję zaza szczęśliwegoszczęśliwego tegoktóry szczęścieszczęście swojeswoje zawdzięczazawdzięcza naturzeale podziwiampodziwiam ii szanujęszanuję tegoktóry szczęścieszczęście swojeswoje stworzyłstworzył sobiesobie sampoczytuję za szczęśliwegoza szczęśliwego tegoktóry szczęście swojeszczęście swoje zawdzięczaswoje zawdzięcza naturzeale podziwiam ipodziwiam i szanujęi szanuję tegoktóry szczęście swojeszczęście swoje stworzyłswoje stworzył sobiestworzył sobie sampoczytuję za szczęśliwego tegoktóry szczęście swoje zawdzięczaszczęście swoje zawdzięcza naturzeale podziwiam i szanujępodziwiam i szanuję tegoktóry szczęście swoje stworzyłszczęście swoje stworzył sobieswoje stworzył sobie samktóry szczęście swoje zawdzięcza naturzeale podziwiam i szanuję tegoktóry szczęście swoje stworzył sobieszczęście swoje stworzył sobie sam

Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
Ku­puje­my szczęście, dla­tego nig­dy go nie poczu­jemy... Szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem który wkłada­my w je­go osiągnięcie. -Duch_Sumienia
ku­puje­my-szczęście-dla­tego-nig­dy-go nie poczu­jemy-szczęście bo­wiem-jest ­mym-ruchem-który-wkłada­my-w ­go-osiągnięcie
Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart. -Carlo Goldoni
kto-nie-odwagi-starać-ę-o-swoje-szczęście-tym-samym-udowadnia-że-tego-szczęścia-nie-jest-wart
Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie, że tego szczęścia nie jest wart. -Carlo Goldoni
kto-nie-odwagi-starać-ę-o-swoje-szczęście-tym-samym-udowadnia-wyraźnie-że-tego-szczęścia-nie-jest-wart
Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi. -Khalil Gibran
piękno-świeci-jaśniej-w-sercu-tego-który-za-nim-tęskni-ż-w-oczach-tego-który-widzi