Pod­le kościoła czart kar­czmę buduje.


pod­-kościoła-czart-kar­czmę-buduje
marcin kromerpod­lekościołaczartkar­czmębudujepod­le kościołakościoła czartczart kar­czmękar­czmę budujepod­le kościoła czartkościoła czart kar­czmęczart kar­czmę budujepod­le kościoła czart kar­czmękościoła czart kar­czmę budujepod­le kościoła czart kar­czmę buduje

Kto buduje na ludzkiej głupocie ten buduje pewnie i trwale.Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy.Szczęścia nie buduje się na przyjemności; buduje się je na zwycięstwie.Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.  po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało