Pod­le kościoła czart kar­czmę buduje.


pod­-kościoła-czart-kar­czmę-buduje
marcin kromerpod­lekościołaczartkar­czmębudujepod­le kościołakościoła czartczart kar­czmękar­czmę budujepod­le kościoła czartkościoła czart kar­czmęczart kar­czmę budujepod­le kościoła czart kar­czmękościoła czart kar­czmę budujepod­le kościoła czart kar­czmę buduje

Kto buduje na ludzkiej głupocie ten buduje pewnie i trwale. -Feliks Chwalibóg
kto-buduje-na-ludzkiej-głupocie-ten-buduje-pewnie-i-trwale
Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. -Henri Poincare
naukę-buduje-ę-z-faktów-tak-jak-dom-buduje-ę-z-cegieł-ale-samo-nagromadzenie-faktów-nie-jest-jeszcze-nauką-podobnie-jak-kupa-cegieł-nie-jest
Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.   -Uriel
czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax
po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało