Podłoga, choćby nie wiem jak deptana - zawsze jest sobą.


podłoga-choćby-nie-wiem-jak-deptana-zawsze-jest-sobą
anonimpodłogachoćbyniewiemjakdeptanazawszejestsobąchoćby nienie wiemwiem jakjak deptanadeptanazawszezawsze jestjest sobąchoćby nie wiemnie wiem jakwiem jak deptanajak deptanazawsze jestzawsze jest sobąchoćby nie wiem jaknie wiem jak deptanawiem jak deptanazawsze jest sobąchoćby nie wiem jak deptananie wiem jak deptana

Właśnie skończyłeś jeść obiad; i choćby rzeźnia była nie wiem jak starannie ukryta we wdzięcznej oddali, jest w tym twój współudział.Szlachetny klejnot ma wielką cenę, choćby w błocie leżał, a kurz zawsze kurzem zostaje, choćby pod niebo się uniósł.Zro­zumiałem, że choćby nie wiem jak się ko­goś kochało, długo nie widziana twarz w końcu za­ciera się w pamięci.... nie wiem jak wygląda niebo... nie wiem jak wygląda czyściec... ale wiem jak wygląda piekło... wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania...Nie wiem, czemu tak się składa, że niemożliwością jest stworzenie systematu świata, nie zostając zaraz oskarżonym o ateizm: Descartes, Newton, Gassendi, Male-branche. Tym sposobem świadczy się tylko na rzecz ateizmu i dodaje mu się sił, wzmacniając przeświadczenie, że ateizm jest tak naturalny, iż wszystkie systematy, jakkolwiek różniłyby się między sobą, zawsze ku niemu zmierzają.Nie sądzę, by można było nap­ra­wić każdy związek. Nie wiem, czy się da, ale wiem, że jeśli is­tnieje ta­ka możli­wość, to szcze­ra roz­mo­wa ze sobą mu­si być te­go początkiem.