Pod maską zwy­cięzcy, drwi ten, kto czu­je się mniejszy… 


pod-maską-zwy­ęzcy-drwi-ten-kto-czu­ ę-mniejszy 
papillondenuitpodmaskązwy­cięzcydrwitenktoczu­je sięmniejszy… pod maskąmaską zwy­cięzcydrwi tenkto czu­je sięczu­je się mniejszy… pod maską zwy­cięzcykto czu­je się mniejszy… 

Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym. -Tao-Te-King
ten-kto-zwy­ęża-in­nych-ludzi-jest tyl­ko-sil­ny-ten kto-zwy­ęstwo-nad-sobą-­mym-od­no­-jest człowiekiem-potężnym
Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse
sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Moralność prowadzi do zguby tego, kto usiłuje skrupulatnie stosować jej nakazy w praktyce, a zapewnia dobrobyt temu, kto się nią umie posługiwać niczym maską. -Karol Fourier
moralność-prowadzi-do-zguby-tego-kto-usiłuje-skrupulatnie-stosować-jej-nakazy-w-praktyce-a-zapewnia-dobrobyt-temu-kto-ę-ą-umie-posługiwać
Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska. -Józef Piłsudski
być-zwy­ężonym-i nie ulec-to zwy­ęstwo-zwy­ężyć-i spocząć-na laurach- to klęska
Psychiat­ra szu­ka od­po­wie­dzi na py­tanie, ja­ki jest człowiek nap­rawdę, co kry­je się pod maską je­go mi­miki, gestów i słów. -Antoni Kępiński
psychiat­ra-szu­ka-od­po­wie­dzi-na py­tanie-ja­ki-jest człowiek-nap­rawdę-co kry­ ę-pod-maską-­go-mi­miki-gestów-i słów