Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów.


podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
anonimpodczasgdyświatidzienaprzódzwiększasięliczbaanalfabetówpodczas gdygdy światświat idzieidzie naprzódzwiększa sięsię liczbaliczba analfabetówpodczas gdy światgdy świat idzieświat idzie naprzódzwiększa się liczbasię liczba analfabetówpodczas gdy świat idziegdy świat idzie naprzódzwiększa się liczba analfabetówpodczas gdy świat idzie naprzód

Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają.Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.Poziom trzeba obniżać, gdyż liczba głupich niepowstrzymanie wzrasta, a wzrasta, bo beztrosko mnożą się tylko biedni i tępi, a warstwy oświecone cechuje lenistwo na polu rozrodczości, przez co wciąż zwiększa się dysproporcja.Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.