Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów.


podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
anonimpodczasgdyświatidzienaprzódzwiększasięliczbaanalfabetówpodczas gdygdy światświat idzieidzie naprzódzwiększa sięsię liczbaliczba analfabetówpodczas gdy światgdy świat idzieświat idzie naprzódzwiększa się liczbasię liczba analfabetówpodczas gdy świat idziegdy świat idzie naprzódzwiększa się liczba analfabetówpodczas gdy świat idzie naprzód

Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają. -Johann Wolfgang Goethe
Świat-idzie-naprzód-tylko-tym-którzy-ę-temu-sprzeciwiają
Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód. -Anatol France (François Anatole Thibault)
mi­mo-wszys­tkich-wy­łków-królów-mi­nis­trów-i fi­lozofów-świat-idzie-jed­nak-naprzód
Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca. -Anonim
co-to-jest-miłość-to-spacer-podczas-bardzo-drobniutkiego-deszczu-człowiek-idzie-idzie-i-dopiero-po-pewnym-czasie-orientuje-ę-że-przemókł-do
Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga. -Albert Camus
trzeba-tylko-iść-naprzód-w-ciemnościach-trochę-na-oślep-i-próbować-czynić-dobrze-jeśli-zaś-idzie-o-resztę-trwać-i-zdać-ę-na-boga
Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie. -Trygve Gulbranssen
cokolwiek-człowieka-spotyka-powinien-zawsze-ę-podnieść-i-dążyć-naprzód-wciąż-naprzód-przez-całe-życie