Podczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz.


podczas-gdy-sukces-oznacza-że-masz-rzeczy-których-pragniesz-szczęście-oznacza-że-potrafisz-ę-cieszyć-z-rzeczy-które-masz
bodo schaferpodczasgdysukcesoznaczażemaszrzeczyktórychpragnieszszczęściepotrafiszsięcieszyćktóremaszpodczas gdygdy sukcessukces oznaczaże maszmasz rzeczyktórych pragnieszszczęście oznaczaże potrafiszpotrafisz sięsię cieszyćcieszyć zz rzeczyktóre maszpodczas gdy sukcesgdy sukces oznaczaże masz rzeczyże potrafisz siępotrafisz się cieszyćsię cieszyć zcieszyć z rzeczypodczas gdy sukces oznaczaże potrafisz się cieszyćpotrafisz się cieszyć zsię cieszyć z rzeczyże potrafisz się cieszyć zpotrafisz się cieszyć z rzeczy

Głosowanie wcale nie oznacza demokracji: oznacza liczenie głosów. -Tom Stoppard
głosowanie-wcale-nie-oznacza-demokracji-oznacza-liczenie-głosów
Nie psuj te­go, co masz, pragnąc rzeczy, których mieć nie możesz. -Epikur
nie-psuj-te­go-co masz-pragnąc-rzeczy-których-mieć-nie możesz
Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację. -Henry Ford
jeśli-uważasz-że-coś-potrafisz-lub-że-czegoś-nie-potrafisz-na-pewno-masz-rację
Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na 
wokół-ciebie-dzieją ę-rzeczy-o których-nie masz-pojęcia-czy­tając głupie-opi­sy-na ga­-ga­-do­wiadu­jesz ę-żo-więcej-ż
Dzisiaj miłość jest ogniem przytłumionym podczas gdy nadzy ludzie umierają z zimna ściskając chciwymi palcami kawałki rzeczy, które upierają się ciągle nazywać miłością. -Michel Quoist
dzisiaj-miłość-jest-ogniem-przytłumionym-podczas-gdy-nadzy-ludzie-umierają-z-zimna-ściskając-chciwymi-palcami-kawałki-rzeczy-które-upierają
Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś. -H. Jackson Brown
bądź-śmiały-i odważny-kiedy-obej­rzysz ę-na swo­-życie-będziesz-bar­dziej-żałował-rzeczy-których-nie zro­biłeś-ż-rzeczy-które