Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się.


podczas-kazania-czy-podczas-odczytu-najlepszy-sposób-na-samotność-to-zdrzemnąć-ę
paul claudelpodczaskazaniaczypodczasodczytunajlepszysposóbnasamotnośćtozdrzemnąćsiępodczas kazaniakazania czyczy podczaspodczas odczytuodczytu najlepszynajlepszy sposóbsposób nana samotnośćsamotnośćzdrzemnąć siępodczas kazania czykazania czy podczasczy podczas odczytupodczas odczytu najlepszyodczytu najlepszy sposóbnajlepszy sposób nasposób na samotnośćna samotnośćpodczas kazania czy podczaskazania czy podczas odczytuczy podczas odczytu najlepszypodczas odczytu najlepszy sposóbodczytu najlepszy sposób nanajlepszy sposób na samotnośćsposób na samotnośćpodczas kazania czy podczas odczytukazania czy podczas odczytu najlepszyczy podczas odczytu najlepszy sposóbpodczas odczytu najlepszy sposób naodczytu najlepszy sposób na samotnośćnajlepszy sposób na samotność

Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
Człowiek niedojrzały pragnie umrzeć chwalebnie za sprawę, podczas gdy dojrzały woli dla niej żyć w sposób godny. -William Stekel
człowiek-niedojrzały-pragnie-umrzeć-chwalebnie-za-sprawę-podczas-gdy-dojrzały-woli-dla-niej-żyć-w-sposób-godny
Czy nie lepiej i piękniej umrzeć podczas radosnego śmiechu z ręką niosącą do ust słodkie ciastko? -Zofia Kucówna
czy-nie-lepiej-i-piękniej-umrzeć-podczas-radosnego-śmiechu-z-ręką-niosącą-do-ust-słodkie-ciastko
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu. -Friedrich Nietzsche
wszystkie-wielkie-myśli-rodzą-ę-podczas-marszu