Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem.


podejmując-walkę-z-żywiołem-pokonuje-słabość-swych-mięś-zwycięża-w-zmaganiach-z-ogromną-rybą-i-morzem
ernest hemingwaypodejmującwalkężywiołempokonujesłabośćswychmięśnizwyciężazmaganiachogromnąrybąmorzempodejmując walkęwalkę zz żywiołempokonuje słabośćsłabość swychswych mięśnizwycięża ww zmaganiachzmaganiach zz ogromnąogromną rybąrybą ii morzempodejmując walkę zwalkę z żywiołempokonuje słabość swychsłabość swych mięśnizwycięża w zmaganiachw zmaganiach zzmaganiach z ogromnąz ogromną rybąogromną rybą irybą i morzempodejmując walkę z żywiołempokonuje słabość swych mięśnizwycięża w zmaganiach zw zmaganiach z ogromnązmaganiach z ogromną rybąz ogromną rybą iogromną rybą i morzemzwycięża w zmaganiach z ogromnąw zmaganiach z ogromną rybązmaganiach z ogromną rybą iz ogromną rybą i morzem

Is­tnieją trzy rzeczy, które czuć rybą. Jedną z nich jest ryba.  Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.Żagiel, zdając się być posłusznym wiatrom, pokonuje je.Kobieta to nie puch marny, skoro przy życiowych zmaganiach stać ją jeszcze na to, by być czasem puszkiem.Czas jest także żywiołem.W Polsce zetknąłem się z piątym żywiołem: błotem.