Podobno po każdym spojrzeniu w niebo pozostaje w oczach odrobina błękitu.


podobno-po-każdym-spojrzeniu-w-niebo-pozostaje-w-oczach-odrobina-błękitu
anonimpodobnopokażdymspojrzeniuniebopozostajeoczachodrobinabłękitupodobno popo każdymkażdym spojrzeniuspojrzeniu ww nieboniebo pozostajepozostaje ww oczachoczach odrobinaodrobina błękitupodobno po każdympo każdym spojrzeniukażdym spojrzeniu wspojrzeniu w niebow niebo pozostajeniebo pozostaje wpozostaje w oczachw oczach odrobinaoczach odrobina błękitupodobno po każdym spojrzeniupo każdym spojrzeniu wkażdym spojrzeniu w niebospojrzeniu w niebo pozostajew niebo pozostaje wniebo pozostaje w oczachpozostaje w oczach odrobinaw oczach odrobina błękitupodobno po każdym spojrzeniu wpo każdym spojrzeniu w niebokażdym spojrzeniu w niebo pozostajespojrzeniu w niebo pozostaje ww niebo pozostaje w oczachniebo pozostaje w oczach odrobinapozostaje w oczach odrobina błękitu

Po każdym spoj­rze­niu w niebo zos­ta­je w oczach nieco błękitu.Jakże wzbogaca kobietę odrobina miłości w połączeniu z dobrym towarzystwem! Jak odrobina miłości i konwersacji upiększa kobietę!– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny, dla którego jesteś wart trudu, który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór.szóstym zmysłem muskasz łączność wspomnień fotograficzna na twarzach piętno lat w oczach ser­cu wciąż ten sam o całe niebo aż  jesteś echo niczym balsam Cris 16.06.2016r.Roz­ma­wiałam z przyjaciółką. Nag­le ona powiedziała: - Szczęście ci ucieka. - Wiem.- odpowiedziałam - To dlacze­go sie­dzisz tu­taj ze mną za­miast ro­bić wszys­tko żeby było Two­je? - za­pytała jak­by z pre­ten­sją w głosie. - Muszę cze­kać, aż do mnie wróci. - A jeśli nie wróci? - Wróci. Ja to wiem. - Skąd? Te­raz na mo­jej twarzy po­jawił się uśmiech. - To obiet­ni­ca, którą widzę w każdym je­go spojrzeniu.