Podobno seks jest to maksimum radości bez jednego uśmiechu.


podobno-seks-jest-to-maksimum-radoś-bez-jednego-uśmiechu
anonimpodobnoseksjesttomaksimumradościbezjednegouśmiechupodobno seksseks jestmaksimum radościradości bezbez jednegojednego uśmiechupodobno seks jestjest to maksimummaksimum radości bezradości bez jednegobez jednego uśmiechuseks jest to maksimumjest to maksimum radościmaksimum radości bez jednegoradości bez jednego uśmiechupodobno seks jest to maksimumseks jest to maksimum radościjest to maksimum radości bezmaksimum radości bez jednego uśmiechu

Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospodyStra­cony jest każdy dzień bez uśmiechu.Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.Lepsze minimum z maksimum niż maksimum z minimum.Bez Ciebie, jak bez uśmiechu, niebo pochmurnieje.