Podróż 100 milowa zaczyna sie od pierwszego kroku.


podróż-100-milowa-zaczyna-sie-od-pierwszego-kroku
anonimpodróż100milowazaczynasieodpierwszegokrokupodróż 100100 milowamilowa zaczynazaczyna siesie odod pierwszegopierwszego krokupodróż 100 milowa100 milowa zaczynamilowa zaczyna siezaczyna sie odsie od pierwszegood pierwszego krokupodróż 100 milowa zaczyna100 milowa zaczyna siemilowa zaczyna sie odzaczyna sie od pierwszegosie od pierwszego krokupodróż 100 milowa zaczyna sie100 milowa zaczyna sie odmilowa zaczyna sie od pierwszegozaczyna sie od pierwszego kroku

Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego krokuNawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego krokuPodróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego krokuNa­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.