Podróż kosmiczna jest triumfem rozumu i klęską rozsądku.


podróż-kosmiczna-jest-triumfem-rozumu-i-klęską-rozsądku
max bornpodróżkosmicznajesttriumfemrozumuklęskąrozsądkupodróż kosmicznakosmiczna jestjest triumfemtriumfem rozumurozumu ii klęskąklęską rozsądkupodróż kosmiczna jestkosmiczna jest triumfemjest triumfem rozumutriumfem rozumu irozumu i klęskąi klęską rozsądkupodróż kosmiczna jest triumfemkosmiczna jest triumfem rozumujest triumfem rozumu itriumfem rozumu i klęskąrozumu i klęską rozsądkupodróż kosmiczna jest triumfem rozumukosmiczna jest triumfem rozumu ijest triumfem rozumu i klęskątriumfem rozumu i klęską rozsądku

Klęska intelektu jest końcowym skurczem, spadaniem w nicość, które często wiedzie do najcięższych dla rozumu i dla ducha katastrof. -Isadora Duncan
klęska-intelektu-jest-końcowym-skurczem-spadaniem-w-nicość-które-często-wiedzie-do-najcięższych-dla-rozumu-i-dla-ducha-katastrof
Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani. -Jerzy Andrzejewski
ze-wszystkich-klęsk-miłosnych-klęską-najdotkliwszą-jest-którą-przynosi-zagłada-miłoś-tylko-klęska-ostateczna-już-nie-rani
Miłość jest najbardziej uniwersalną, powszechną, cudowną i tajemniczą energią kosmiczną. -Pierre Teilhard de Chardin
miłość-jest-najbardziej-uniwersalną-powszechną-cudowną-i-tajemniczą-energią-kosmiczną
Drugie małżeństwo jest triumfem nadziei nad doświadczeniem. -Samuel Johnson
drugie-łżeństwo-jest-triumfem-nadziei-nad-doświadczeniem
Małżeństwo po raz drugi jest triumfem nadziei nad doświadczeniem. -Michele Morgan
małżeństwo-po-raz-drugi-jest-triumfem-nadziei-nad-doświadczeniem