Podróż kosmiczna jest triumfem rozumu i klęską rozsądku.


podróż-kosmiczna-jest-triumfem-rozumu-i-klęską-rozsądku
max bornpodróżkosmicznajesttriumfemrozumuklęskąrozsądkupodróż kosmicznakosmiczna jestjest triumfemtriumfem rozumurozumu ii klęskąklęską rozsądkupodróż kosmiczna jestkosmiczna jest triumfemjest triumfem rozumutriumfem rozumu irozumu i klęskąi klęską rozsądkupodróż kosmiczna jest triumfemkosmiczna jest triumfem rozumujest triumfem rozumu itriumfem rozumu i klęskąrozumu i klęską rozsądkupodróż kosmiczna jest triumfem rozumukosmiczna jest triumfem rozumu ijest triumfem rozumu i klęskątriumfem rozumu i klęską rozsądku

Klęska intelektu jest końcowym skurczem, spadaniem w nicość, które często wiedzie do najcięższych dla rozumu i dla ducha katastrof.Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani.Miłość jest najbardziej uniwersalną, powszechną, cudowną i tajemniczą energią kosmiczną.Drugie małżeństwo jest triumfem nadziei nad doświadczeniem.Małżeństwo po raz drugi jest triumfem nadziei nad doświadczeniem.Ludzie odwołują się od zwyczaju do rozumu i od rozumu do zwyczaju, zależnie od tego, co im jest wygodne, i odstępują od zwyczaju, gdy tego wymaga ich interes, albo znów przeciwstawiają się rozumowi, gdy tylko rozum jest przeciw nim.