Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku


podróż-licząca-tysią-mil-rozpoczyna-ę-od-pojedynczego-kroku
konfucjuszpodróżliczącatysiącemilrozpoczynasięodpojedynczegokrokupodróż liczącalicząca tysiącetysiące milmil rozpoczynarozpoczyna sięsię odod pojedynczegopojedynczego krokupodróż licząca tysiącelicząca tysiące miltysiące mil rozpoczynamil rozpoczyna sięrozpoczyna się odsię od pojedynczegood pojedynczego krokupodróż licząca tysiące millicząca tysiące mil rozpoczynatysiące mil rozpoczyna sięmil rozpoczyna się odrozpoczyna się od pojedynczegosię od pojedynczego krokupodróż licząca tysiące mil rozpoczynalicząca tysiące mil rozpoczyna siętysiące mil rozpoczyna się odmil rozpoczyna się od pojedynczegorozpoczyna się od pojedynczego kroku

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego krokuPodróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok.Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego krokuPodróż 100 milowa zaczyna sie od pierwszego kroku.Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.