Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.


podróż-przez-ty­ą-mil-mu­-roz­począć ę-od pier­wsze­go-kroku
lao cypodróżprzezty­siącemilmu­siroz­począć sięod pier­wsze­gokrokupodróż przezprzez ty­siącety­siące milmil mu­simu­si roz­począć sięroz­począć się od pier­wsze­good pier­wsze­go krokupodróż przez ty­siąceprzez ty­siące milty­siące mil mu­simil mu­si roz­począć sięmu­si roz­począć się od pier­wsze­goroz­począć się od pier­wsze­go krokupodróż przez ty­siące milprzez ty­siące mil mu­sity­siące mil mu­si roz­począć sięmil mu­si roz­począć się od pier­wsze­gomu­si roz­począć się od pier­wsze­go krokupodróż przez ty­siące mil mu­siprzez ty­siące mil mu­si roz­począć sięty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­gomil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku

Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego krokuPodróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego krokuPrzez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.Po­pular­ność to miła rzecz przez pier­wsze dwa miesiące i udręka przez następne lata.Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku