Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku


podróż-tysiąca-mil-zaczyna-ę-od-jednego-kroku
konfucjuszpodróżtysiącamilzaczynasięodjednegokrokupodróż tysiącatysiąca milmil zaczynazaczyna sięsię odod jednegojednego krokupodróż tysiąca miltysiąca mil zaczynamil zaczyna sięzaczyna się odsię od jednegood jednego krokupodróż tysiąca mil zaczynatysiąca mil zaczyna sięmil zaczyna się odzaczyna się od jednegosię od jednego krokupodróż tysiąca mil zaczyna siętysiąca mil zaczyna się odmil zaczyna się od jednegozaczyna się od jednego kroku

Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego krokuPodróż 100 milowa zaczyna sie od pierwszego kroku.Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego krokuPodróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.