Podróż: ucieczka przed miłością lub jej poszukiwanie.


podróż-ucieczka-przed-miłośą-lub-jej-poszukiwanie
stefan napierskipodróżucieczkaprzedmiłościąlubjejposzukiwanieucieczka przedprzed miłościąmiłością lublub jejjej poszukiwanieucieczka przed miłościąprzed miłością lubmiłością lub jejlub jej poszukiwanieucieczka przed miłością lubprzed miłością lub jejmiłością lub jej poszukiwanieucieczka przed miłością lub jejprzed miłością lub jej poszukiwanie

Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem.Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie.Sta­rość nie chro­ni przed miłością. Ale miłość cza­sem pot­ra­fi nas ochro­nić przed starością.To podróż da­je nam szczęście, nie jej cel.Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu.