Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność.


podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
franz grillparzerpodstawązazdrościjestkobietmiłośćmężczyznzaśpróżnośćpodstawą zazdrościzazdrości jestjest uu kobietkobiet miłośću mężczyznmężczyzn zaśzaśpróżnośćpodstawą zazdrości jestzazdrości jest ujest u kobietu kobiet miłośću mężczyzn zaśmężczyzn zaśpodstawą zazdrości jest uzazdrości jest u kobietjest u kobiet miłośću mężczyzn zaśpodstawą zazdrości jest u kobietzazdrości jest u kobiet miłość

U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości.Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość.Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwagaW ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila.