Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność.


podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
franz grillparzerpodstawązazdrościjestkobietmiłośćmężczyznzaśpróżnośćpodstawą zazdrościzazdrości jestjest uu kobietkobiet miłośću mężczyznmężczyzn zaśzaśpróżnośćpodstawą zazdrości jestzazdrości jest ujest u kobietu kobiet miłośću mężczyzn zaśmężczyzn zaśpodstawą zazdrości jest uzazdrości jest u kobietjest u kobiet miłośću mężczyzn zaśpodstawą zazdrości jest u kobietzazdrości jest u kobiet miłość

U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie. -Bertrand Russel
miłość-jest-główną-drogą-ucieczki-od-samotnoś-która-gnębi-większość-mężczyzn-i-kobiet-przez-całe-życie
Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość. -Anonim
czułość-to-nie-zaś-piękność-kobiet-zasługuje-na-naszą-miłość
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga -Tukidydes
podstawą-szczęścia-jest-wolność-a-podstawą-wolnoś-odwaga
W ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila. -Fryderyk Chrystian Hebbel
w-ogó-podstawą-cierpienia-jest-trwanie-podstawą-radoś-jest-chwila