Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności.


podstawowa-w-dzisiejszych-czasach-zasada-głosi-aby-zarabiać-więcej-trzeba-ę-więcej-nauczyć-posiadany-stan-wiedzy-determinuje-obecne-zarobki
brian tracypodstawowadzisiejszychczasachzasadagłosiabyzarabiaćwięcejtrzebasięwięcejnauczyćposiadanystanwiedzydeterminujeobecnezarobkijeślipragnieszprzyszłościbędzieszmusiałopanowaćnowąwiedzęnoweumiejętnościpodstawowa ww dzisiejszychdzisiejszych czasachczasach zasadazasada głosiaby zarabiaćzarabiać więcejtrzeba sięsię więcejwięcej nauczyćposiadany stanstan wiedzywiedzy determinujedeterminuje obecneobecne zarobkijeśli pragnieszpragniesz zarabiaćzarabiać więcejwięcej ww przyszłościbędziesz musiałmusiał opanowaćopanować nowąnową wiedzęwiedzę ii nowenowe umiejętnościpodstawowa w dzisiejszychw dzisiejszych czasachdzisiejszych czasach zasadaczasach zasada głosiaby zarabiać więcejtrzeba się więcejsię więcej nauczyćposiadany stan wiedzystan wiedzy determinujewiedzy determinuje obecnedeterminuje obecne zarobkijeśli pragniesz zarabiaćpragniesz zarabiać więcejzarabiać więcej wwięcej w przyszłościbędziesz musiał opanowaćmusiał opanować nowąopanować nową wiedzęnową wiedzę iwiedzę i nowei nowe umiejętności

Jeśli, żeby zarabiać podwójnie, trzeba dwa razy tyle pracować, to nie widzę, gdzie tu jest jakiś zysk? -Lucjan Kydryński
jeśli-żeby-zarabiać-podwójnie-trzeba-dwa-razy-tyle-pracować-to-nie-widzę-gdzie-jest-jakiś-zysk
Im więcej dały ci nieba, tym więcej oddać im trzeba. -Deotyma
im-więcej-dały-nieba-tym-więcej-oddać-im-trzeba
Mamy głowę, aby zarabiać pieniądze i serce, aby je tracić. -Anonim
mamy-głowę-aby-zarabiać-pieniądze-i-serce-aby-tracić
Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej... -Van Kalisz
sa­­ność-zaczęła-mi ­kwierać-gdy zas­­kujesz-czym-jest blis­kość-dru­giego-człowieka-pot­rze­bujesz-jej-z biegiem-cza­su
Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować. -Anonim
jeśli-chcesz-być-bogaty-ucz-ę-nie-tylko-zarabiać-ale-i-gospodarować