Podstawowa zasada naszych czasów mówi, że człowiek sam nie poradzi sobie z tym cholernym światem.


podstawowa-zasada-naszych-czasów-mówi-że-człowiek-sam-nie-poradzi-sobie-z-tym-cholernym-światem
john steinbeckpodstawowazasadanaszychczasówmówiżeczłowieksamnieporadzisobietymcholernymświatempodstawowa zasadazasada naszychnaszych czasówczasów mówiże człowiekczłowiek samsam nienie poradziporadzi sobiesobie zz tymtym cholernymcholernym światempodstawowa zasada naszychzasada naszych czasównaszych czasów mówiże człowiek samczłowiek sam niesam nie poradzinie poradzi sobieporadzi sobie zsobie z tymz tym cholernymtym cholernym światempodstawowa zasada naszych czasówzasada naszych czasów mówiże człowiek sam nieczłowiek sam nie poradzisam nie poradzi sobienie poradzi sobie zporadzi sobie z tymsobie z tym cholernymz tym cholernym światempodstawowa zasada naszych czasów mówiże człowiek sam nie poradziczłowiek sam nie poradzi sobiesam nie poradzi sobie znie poradzi sobie z tymporadzi sobie z tym cholernymsobie z tym cholernym światem

Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi. -Neil Gaiman
człowiek-zaw­sze-po­zos­­-sobą-to ę-nie zmienia-lecz on sam-zmienia ę-nieus­tannie-i nic-na to nie poradzi
Społeczność łatwiej sobie z tyranią aniżeli z lenistwem poradzi. -Pierre Bayle
społeczność-łatwiej-sobie-z-tyranią-aniżeli-z-lenistwem-poradzi
Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie. -Pierre Bayle
cóż-za-dziwną-naturę-człowiek-wyobraża-sobie-mianowicie-że-cierpienia-które-sam-znosi-są-ogromne-a-te-które-zadaje-znikome-jedne-bowiem