Podstawowa zasada naszych czasów mówi, że człowiek sam nie poradzi sobie z tym cholernym światem.


podstawowa-zasada-naszych-czasów-mówi-że-człowiek-sam-nie-poradzi-sobie-z-tym-cholernym-światem
john steinbeckpodstawowazasadanaszychczasówmówiżeczłowieksamnieporadzisobietymcholernymświatempodstawowa zasadazasada naszychnaszych czasówczasów mówiże człowiekczłowiek samsam nienie poradziporadzi sobiesobie zz tymtym cholernymcholernym światempodstawowa zasada naszychzasada naszych czasównaszych czasów mówiże człowiek samczłowiek sam niesam nie poradzinie poradzi sobieporadzi sobie zsobie z tymz tym cholernymtym cholernym światempodstawowa zasada naszych czasówzasada naszych czasów mówiże człowiek sam nieczłowiek sam nie poradzisam nie poradzi sobienie poradzi sobie zporadzi sobie z tymsobie z tym cholernymz tym cholernym światempodstawowa zasada naszych czasów mówiże człowiek sam nie poradziczłowiek sam nie poradzi sobiesam nie poradzi sobie znie poradzi sobie z tymporadzi sobie z tym cholernymsobie z tym cholernym światem

Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków.Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.Podstawowa w dzisiejszych czasach zasada głosi: Aby zarabiać więcej, trzeba się więcej nauczyć. Posiadany stan wiedzy determinuje obecne zarobki. Jeśli pragniesz zarabiać więcej w przyszłości, będziesz musiał opanować nową wiedzę i nowe umiejętności.Społeczność łatwiej sobie z tyranią aniżeli z lenistwem poradzi.Człowiek, który mówi sam do siebie: samofon.Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.