Podwójnie ubogi jest ten, kto gromadzi fałszywe skarby.


podwójnie-ubogi-jest-ten-kto-gromadzi-fałszywe-skarby
stanisława fleszarowa - muskatpodwójnieubogijesttenktogromadzifałszyweskarbypodwójnie ubogiubogi jestjest tenkto gromadzigromadzi fałszywefałszywe skarbypodwójnie ubogi jestubogi jest tenkto gromadzi fałszywegromadzi fałszywe skarbypodwójnie ubogi jest tenkto gromadzi fałszywe skarby

Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka
ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Są utwory fałszywe. Na różny sposób fałszywe: cyniczny, liryczny, walenrodycznie fałszywe. -Anna Kowalska
są-utwory-fałszywe-na-różny-sposób-fałszywe-cyniczny-liryczny-walenrodycznie-fałszywe
Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco
kto-czy­-książki-żyje-podwójnie
Kto czyta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco
kto-czyta-książki-żyje-podwójnie