Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością.


podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
victor marie hugopodziwwspółczes­nychjest raczejkrótkowzrocznościąpodziw współczes­nychwspółczes­nych jest raczejjest raczej krótkowzrocznościąpodziw współczes­nych jest raczejwspółczes­nych jest raczej krótkowzrocznościąpodziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością

Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia
czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Jedynym usprawiedliwieniem dla człowieka, który stwarza coś bezużytecznego jest wielki podziw jego dzieła. -Oscar Wilde
jedynym-usprawiedliwieniem-dla-człowieka-który-stwarza-coś-bezużytecznego-jest-wielki-podziw-jego-dzieła