Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita.


podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita
jerzy andrzejewskipodziwiaćmożnastarośćdrugichwłasnajestnieprzyzwoitapodziwiać możnamożna starośćstarość drugichwłasna jestjest nieprzyzwoitapodziwiać można starośćmożna starość drugichwłasna jest nieprzyzwoitapodziwiać można starość drugich

Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. Jeśli nie pasują szczegóły - należy przewrócić całość.Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość.Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości i mądrości.Kochać to podziwiać sercem, podziwiać to kochać umysłem.Czy można się wyr­wać przez­nacze­niu? Trze­ba by na to prze­ciw­sta­wić mu własną kon­sekwen­cję, us­ta­lić własną prawdę i odep­rzeć każde na­tar­cie prawd cudzych i rutynowanych.