Poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.


poeta-któremu-ę-nie-wiedzie-w-pisaniu-staje-ę-ętym-krytykiem
anonimpoetaktóremusięniewiedziepisaniustajeciętymkrytykiemktóremu sięsię nienie wiedziewiedzie ww pisaniustaje sięsię ciętymciętym krytykiemktóremu się niesię nie wiedzienie wiedzie wwiedzie w pisaniustaje się ciętymsię ciętym krytykiemktóremu się nie wiedziesię nie wiedzie wnie wiedzie w pisaniustaje się ciętym krytykiemktóremu się nie wiedzie wsię nie wiedzie w pisaniu

Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.Wszystko, co się staje, podobne jest do człowieka, któremu się wydarza.Za dotknięciem miłości każdy staje się poetą.Dobrodziejstwo, które można wyświadczyć osobom poszczególnym, nie równoważą zła, którego człowiek staje się sprawcą, użyczając swego nazwiska stronnictwu, któremu służy.Dobrodziejstwa, które można wyświadczyć osobom poszczególnym, nie równoważą zła, którego człowiek staje się sprawcą, użyczając swego nazwiska stronnictwu, któremu służy.Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.