Poezja jeżeli ma być czymś, to koroną myślenia, a nie azylem dla ubogich duchem.


poezja-żeli-być-czymś-to-koroną-myślenia-a-nie-azylem-dla-ubogich-duchem
karol irzykowskipoezjajeżelibyćczymśtokoronąmyślenianieazylemdlaubogichduchempoezja jeżelijeżeli mama byćbyć czymśkoroną myślenianie azylemazylem dladla ubogichubogich duchempoezja jeżeli majeżeli ma byćma być czymśa nie azylemnie azylem dlaazylem dla ubogichdla ubogich duchempoezja jeżeli ma byćjeżeli ma być czymśa nie azylem dlanie azylem dla ubogichazylem dla ubogich duchempoezja jeżeli ma być czymśa nie azylem dla ubogichnie azylem dla ubogich duchem

Poez­ja jeżeli ma być czymś, to ko­roną myśle­nia, a nie azy­lem dla ubo­gich duchem. -Karol Irzykowski
poez­ja-żeli- być-czymś-to ko­roną-myś­nia-a nie azy­lem-dla-ubo­gich-duchem
Korona: Nie pomoże zeru korona z papieru. -Jan Czarny
korona-nie-pomoże-zeru-korona-z-papieru
Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności. -Mieczysław Jastrun
poezja-to-zniesienie-wszelkich-ograniczeń-z-wyjątkiem-tych-które-autor-zechce-zostawić-sam-sobie-poezja-jest-być-może-ostatnim-obszarem
Ma­cie­rzyństwo nie jest dla słabych duchem. Żaby w sa­lonie, pok­rwa­wione ko­lana i in­wekty­wy od nas­to­lat­ki nie są dla mięczaków. -Danielle Steel
ma­cie­rzyństwo-nie jest dla-słabych-duchem-Żaby w ­lonie-pok­rwa­wione-ko­lana-i in­wekty­wy-od nas­to­lat­ki-nie są dla
Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie. -Jostein Gaarder
dla-dzieci-świat-i-wszystko-co-ę-w-nim-znajduje-jest-czymś-nowym-czymś-co-budzi-zdziwienie