Poezja - poczucie łączności.


poezja-poczucie-łącznoś
stefan napierskipoezjapoczuciełącznościpoezjapoczuciepoczucie łącznościpoczucie łączności

Jeśli istnieje poczucie rzeczywistości, musi istnieć również poczucie ewentualności. -Robert Musil
jeśli-istnieje-poczucie-rzeczywistoś-musi-istnieć-również-poczucie-ewentualnoś
Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności. -Mieczysław Jastrun
poezja-to-zniesienie-wszelkich-ograniczeń-z-wyjątkiem-tych-które-autor-zechce-zostawić-sam-sobie-poezja-jest-być-może-ostatnim-obszarem
Praw­dzi­wa ko­munia to wychodze­nie z mglis­tości ma­terial­ności w jas­ność łączności z is­totą Boskości. -Trzykropek
praw­dzi­wa-ko­munia-to wychodze­nie-z mglis­toś-­terial­noś-w jas­ność-łącznoś-z is­totą-boskoś
Poezja to mówiące malarstwo, a malarstwo - milcząca poezja. -Simonides
poezja-to-mówią-malarstwo-a-malarstwo-milcząca-poezja
Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością. -Roger Brat
modlitwa-nigdy-nie-będzie-przeżytkiem-jest-to-bowiem-ten-rodzaj-nawiązywania-łącznoś-który-nie-jest-naszą-własnośą