Poezja - to są krótkie spięcia sensu między słowami, raptowna regeneracja pierwotnych mitów.


poezja-to-są-krótkie-spięcia-sensu-między-słowami-raptowna-regeneracja-pierwotnych-mitów
bruno schulzpoezjatokrótkiespięciasensumiędzysłowamiraptownaregeneracjapierwotnychmitówpoezjasą krótkiekrótkie spięciaspięcia sensusensu międzymiędzy słowamiraptowna regeneracjaregeneracja pierwotnychpierwotnych mitówsą krótkie spięciakrótkie spięcia sensuspięcia sensu międzysensu między słowamiraptowna regeneracja pierwotnychregeneracja pierwotnych mitówsą krótkie spięcia sensukrótkie spięcia sensu międzyspięcia sensu między słowamiraptowna regeneracja pierwotnych mitówsą krótkie spięcia sensu międzykrótkie spięcia sensu między słowami

Poez­ja - to są krótkie spięcia sen­su między słowa­mi, rap­towna re­gene­rac­ja pier­wotnych mitów.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.mówisz JES­TEŚ DNIEM a we mnie no­cy więcej między słowami Między na­mi cisza. Między naszy­mi złączo­nymi us­ta­mi cisza. W żyłach płynie wy­sokop­ro­cen­to­wa krew. Wszys­tkie niepot­rzeb­ne pytania przyk­ry­wam cieniem rzęs. Bez zbędnej czułości. Bez tra­cenia czasu. Ra­tuje­my nasze zbłąka­ne ciała. Gu­bimy nasze zbłąka­ne dusze. Ran­kiem żeg­na­my się uśmie­chem i trze­ma lek­ki­mi słowami. Skończyła się noc.Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności.