Poezja to tworzenie pięknych zdań.


poezja-to-tworzenie-pięknych-zdań
tadeusz peiperpoezjatotworzeniepięknychzdańtworzenie pięknychpięknych zdańpoezja to tworzenietworzenie pięknych zdańpoezja to tworzenie pięknychpoezja to tworzenie pięknych zdań

Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności.Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę.Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenieJedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie.Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie.Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych.