Pogarda jest źródłem wszelkich niesprawiedliwości.


pogarda-jest-źródłem-wszelkich-niesprawiedliwoś
herbert george wellspogardajestźródłemwszelkichniesprawiedliwościpogarda jestjest źródłemźródłem wszelkichwszelkich niesprawiedliwościpogarda jest źródłemjest źródłem wszelkichźródłem wszelkich niesprawiedliwościpogarda jest źródłem wszelkichjest źródłem wszelkich niesprawiedliwościpogarda jest źródłem wszelkich niesprawiedliwości

Po­gar­da jest źródłem wszel­kich niesprawiedliwości.Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe.Myśl o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest źródłem nieskończonych cierpień i nieskończonych pocieszeń.Miłość jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze.Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty.Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą.