Pogardza się mężczyzną zazdrosnym o swą żonę, ponieważ jest to dowodem, że ma złe mniemanie o sobie lub o niej.


pogardza-ę-mężczyzną-zazdrosnym-o-swą-żonę-ponieważ-jest-to-dowodem-że-złe-mniemanie-o-sobie-lub-o-niej
kartezjuszpogardzasięmężczyznązazdrosnymswążonęponieważjesttodowodemżezłemniemaniesobielubniejpogardza sięsię mężczyznąmężczyzną zazdrosnymzazdrosnym oo swąswą żonęponieważ jestma złezłe mniemaniemniemanie oo sobiesobie lublub oo niejpogardza się mężczyznąsię mężczyzną zazdrosnymmężczyzną zazdrosnym ozazdrosnym o swąo swą żonęjest to dowodemże ma złema złe mniemaniezłe mniemanie omniemanie o sobieo sobie lubsobie lub olub o niejpogardza się mężczyzną zazdrosnymsię mężczyzną zazdrosnym omężczyzną zazdrosnym o swązazdrosnym o swą żonęponieważ jest to dowodemże ma złe mniemaniema złe mniemanie ozłe mniemanie o sobiemniemanie o sobie lubo sobie lub osobie lub o niejpogardza się mężczyzną zazdrosnym osię mężczyzną zazdrosnym o swąmężczyzną zazdrosnym o swą żonęże ma złe mniemanie oma złe mniemanie o sobiezłe mniemanie o sobie lubmniemanie o sobie lub oo sobie lub o niej

Pogardza się mężczyzną zazdrosnym o swą żonę, ponieważ jest to dowodem, że ma złe mniemanie o sobie lub niej. -Kartezjusz
pogardza-ę-mężczyzną-zazdrosnym-o-swą-żonę-ponieważ-jest-to-dowodem-że-złe-mniemanie-o-sobie-lub-niej
Kobieta wychodzi ponownie za mąż dlatego, że nienawidziła swego pierwszego męża. Mężczyzna żeni się ponownie dlatego, że uwielbiał swą pierwszą żonę. -Oscar Wilde
kobieta-wychodzi-ponownie-za-mąż-dlatego-że-nienawidziła-swego-pierwszego-męża-mężczyzna-żeni-ę-ponownie-dlatego-że-uwielbiał-swą
Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny. -Feliks Feldheim
kobiety-brzydzą-ę-zazdrosnym-mężczyzną-którego-nie-kochają-ale-gniewają-ę-bardzo-gdy-mężczyzna-którego-kochają-nie-jest-zazdrosny
Wszyscy sobie zazdrościm, a to jest największym dowodem, iż nie mamy sobie czego zazdrościć. -Ignacy Krasicki
wszyscy-sobie-zazdrościm-a-to-jest-największym-dowodem-iż-nie-mamy-sobie-czego-zazdrość
Kobieta lubi, gdy mężczyzna jest smutny, gdyż smutek jest dowodem, że ma się serce. -Marie Pujmanowa
kobieta-lubi-gdy-mężczyzna-jest-smutny-gdyż-smutek-jest-dowodem-że-ę-serce