Pogrążał się w płyn­nej pus­tce. W ni­cości bez marzeń.


pogrążał ę-w płyn­nej-pus­tce-w ­coś-bez-marzeń
Ángela becerrapogrążał sięw płyn­nejpus­tcew ni­cościbezmarzeńpogrążał się w płyn­nejw płyn­nej pus­tcew ni­cości bezbez marzeńpogrążał się w płyn­nej pus­tcew ni­cości bez marzeń

Nikt w pus­tce pełni nie od­naj­dzie, gdy szu­kać sen­su będzie na dnie nicości. -Devin
nikt-w pus­tce-peł-nie od­naj­dzie-gdy-szu­kać-sen­su-będzie-na dnie-nicoś