Pojawią się procesy, które zaczną nas niszczyć i partia będzie musiała podjąć walkę.


pojawią-ę-procesy-które-zaczną-nas-niszczyć-i-partia-będzie-musiała-podjąć-walkę
andrzej werblanpojawiąsięprocesyktórezacznąnasniszczyćpartiabędziemusiałapodjąćwalkępojawią sięsię procesyktóre zacznązaczną nasnas niszczyćniszczyć ii partiapartia będziebędzie musiałamusiała podjąćpodjąć walkępojawią się procesyktóre zaczną naszaczną nas niszczyćnas niszczyć iniszczyć i partiai partia będziepartia będzie musiałabędzie musiała podjąćmusiała podjąć walkęktóre zaczną nas niszczyćzaczną nas niszczyć inas niszczyć i partianiszczyć i partia będziei partia będzie musiałapartia będzie musiała podjąćbędzie musiała podjąć walkęktóre zaczną nas niszczyć izaczną nas niszczyć i partianas niszczyć i partia będzieniszczyć i partia będzie musiałai partia będzie musiała podjąćpartia będzie musiała podjąć walkę

Bóg nigdy nie zostaje w tyle, pośród odpadków. Gdziekolwiek nasze kroki zmierzają, On zawsze pojawia się, On zawsze pojawia się przed nami, woła nas i wychodzi nam na spotkanie.Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem.Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć.Marzenie senne pojawia się tylko jako nawiązanie do tych spraw, które dostarczyły nam pokarmu myślowego w ciągu dnia.Kiedy się miało do czynienia z boskim dekretem, pozostawała tylko rezygnacja, dziś - skoro człowiek może spowodować katastrofę - w jego mocy pozostało ją uchylić. Ale niełatwo uchylić procesy, które się wyzwoliło.